mijn verhaal

In 2011 kwamen op het thuisfront heel wat problemen tegelijk boven drijven.  Dit bracht de verstandhouding tussen mij en de vader van mijn kinderen nog meer in de war met een relatiebreuk en een financiële crisis tot gevolg.   Een figuurlijk mes op de keel ... emotioneel & financieel.

 

Tussen alle ellende door ben ik steeds aan het werk gebleven.  Ik wou ook een goeie medewerker zijn al was mijn evenwicht wel zoek. 

Alle ballen in de lucht houden was niet vanzelfsprekend.


Op een dag vraagt de HR director om even tot bij hem te komen.  Nietsvermoedend kreeg ik te horen dat de deurwaarder beslag op mijn loon wilde leggen ...  Ik werd verantwoordelijk gehouden tot betaling van een borgstelling.  Ik besluit op dat moment om mijn werkgever in vertrouwen te nemen.  Een open gesprek volgde op het werk.  Wat ben ik mijn werkgever hier tot op de dag van vandaag nog steeds ontzettend dankbaar voor.

Na de verwerking van mijn eigen onzichtbaar leed groeide de interesse om mij te verder te gaan verdiepen.  Ik ging opnieuw studeren.  Naast erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken ben ik ook gespecialiseerd in ondersteuning bij verslaving en mentaal emotioneel welzijn. 

 

Ik hecht bijzonder veel belang aan de naasten.  Zo komt INNA (Instituut Naasten) tot leven.  INNA voelt als een derde dochter.   Het is mijn passie om via INNA Vlaanderen bedrijven en hun medewerkers bewuster te maken van wat verborgen leeft onder de radar, de impact op het welzijn en het belang om niet uit de weg te gaan wat er speelt.

 

Het gaat om die zaken die intens leven achter gesloten deuren en onze binnenwereld bepalen, maar (bijna) niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld maar het functioneren en de sfeer op de werkvloer beïnvloeden.


Mijn ambitie?  Een begrip worden binnen bedrijven die zeer actief en vooral proactief hun welzijnsbeleid willen uitbouwen voor hun medewerkers.

 

Deze bedrijven zijn zich bewust van mogelijke mentaal emotionele problemen die verborgen aanwezig zijn op de werkvloer, én van de negatieve impact die dergelijke problematieken en dynamieken met zich mee kunnen brengen.  En tot slot, omdat ze als onderneming een brug willen zijn tussen hun medewerkers en de juiste zorgverlening.

van familiale omgeving naar bedrijven

Ik begeleidde tot nog toe voornamelijk families en gezinnen.  Vanuit die groep komt echter al jarenlang de vraag waarom dergelijke ondersteuning niet via de werkgever wordt aangeboden.

 

Vaak gaat het over maatschappelijk (gevoelige) thema's waarbij de drempel om vroegtijdig hulp te zoeken groot is.  Dat leidt onvermijdelijk tot ontspoorde situaties en zet de persoonlijke veerkracht onnodig onder te hoge druk.  En dat heeft dan weer zijn gevolgen voor de persoon in kwestie, de thuissituaties, maar zeker ook voor de prestaties op het werk.

 

Met INNA Vlaanderen wil ik werkgevers inspireren om als vertrouwenspersoon op te treden of een vertrouwenspersoon voor mentaal emotionele problemen aan te stellen binnen de organisatie en de stap naar zorgverlening zo te voorkomen of verkleinen.


"Owning your story is the bravest thing you will ever do." ~Brené Brown~

hoe heb ik de ondersteuning van mijn werkgever ervaren?

Mijn persoonlijke situatie hing jaren als een donkere wolk boven mijn hoofd. 

 

Weinig mensen in mijn directe omgeving waren op de hoogte van de werkelijke draagwijdte van mijn financiële, juridische en emotionele problemen.  Ja, er zijn nog momenten geweest waarbij mijn draaglast zeer hoog werd en ik mentaal onder druk kwam te staan waarbij extra ondersteuning noodzakelijk was.

 

De gesprekken en verstandhouding met mijn werkgever was wat ik nodig had om te kunnen blijven functioneren op het werk.  Ik weet hoe het voelt om heel veel van mezelf te vragen, maar ik weet ook hoe belangrijk het voor me was te ervaren hoe mijn werkgever als een blok achter me stond. 


Het is mijn missie om werknemers en leidinggevenden diezelfde zuurstof te bieden, hen te helpen prioriteiten te stellen en hun mentale problemen  constructief aan te pakken.