veerkrachtige medewerkers


De meeste bedrijven zijn al bewust bezig met teamdynamieken, gezondheid en veiligheid op het werk, onder de noemer "welzijn en preventie".  Toch mogen we niet vergeten hoeveel maatschappelijk beladen thema's onder de radar blijven, zaken die verborgen aanwezig zijn en vaak niet bij een leidinggevende terechtkomen.  Helaas ontsporen dergelijke situaties vroeg of laat en krijgen we te maken met verloop, ziekteverzuim, burn-outs of misschien zelfs geweld of ongevallen op de werkvloer.

 

Het is voor bedrijven van essentieel belang dat ze nóg meer voeling krijgen met wat er leeft op de werkvloer omtrent alcohol- of druggebruik, agressie, negatief gedrag en de impact daarvan op (directe) collega's en leidinggevenden.


Dergelijke symptomen hebben dieperliggende oorzaken die je als onderneming vroegtijdig kunt aanpakken, zodat deze situaties jouw organisatiecultuur niet gaan bepalen.

Willen jouw leidinggevenden of jijzelf ook bouwen aan vertrouwen,

positieve impact creëren en veerkrachtige teams ontwikkelen?


creëer een veilig gevoel

Om te weten hoe je als bedrijf deze brug kunt vormen en zo'n vangnet in jouw werking kunt integreren, kan je vrijblijvend contact met ons opnemen.  Wij luisteren en geven advies over hoe je dit het beste aanpakt.  Op die manier zorg jij ervoor dat er minder alcohol- en druggebruik, verzuim, burn-outs of verloop voorkomt binnen jouw organisatie en jouw medewerkers veerkrachtiger worden.

Omzet verhogen?
Onze methoden helpen de productiviteit te verhogen wat leidt tot

betere resultaten en een gezonde(re) werksfeer.


Teamleden die met psychische of emotionele uitdagingen kampen, op de werkvloer of thuis, vinden het vaak heel lastig om hier iemand op het werk over aan te spreken.  Deze emotionele uitdagingen zorgen er bovendien vaak voor dat de concentratie en focus op het werk aanzienlijk verminderen.

 

Weet dat een gesprek én de juiste aanpak heel wat resultaat kan opleveren.  Het speelt dus in ieders voordeel om daar een veilige omgeving voor te creëren.  Zo kan je als bedrijfsleider of leidinggevende sneller doorgronden waarom iemand minder productief is, een burn-out ontwikkelt of op regelmatige basis verzuimt.

 

INNA Vlaanderen heeft overigens een ruime achtergrond in bemiddeling en kan ook als bemiddelaar optreden binnen teams waar de communicatie en gesprekken vastlopen of waar conflicten escaleren. 

een veilge omgeving op het werk creëren

Zo zorgen we dat gesprekken kunnen plaatsvinden en dat iedereen een stem krijgt.  Schakel je ons in als welzijnsexpert, dan is onze ervaring als bemiddelaar een extra sterkte.

"Laat alcohol- en druggebruik en de impact daarvan op collega's

jouw organisatiecultuur niet bepalen."


verslaving op de werkvloer

Wat leeft in de maatschappij, leeft ook op de werkvloer.

 

Druggebruik, een verslaafde partner thuis, arbeiders die tussen de middag bier halen in het tankstation, medewerkers hun rijbewijs ingetrokken, loonbeslag, ...

 

Vaak merken we signalen van dergelijke persoonlijke problemen wel op, maar knijpen we als werkgever of leidinggevende een oogje dicht.  Wat als we hier gewoon open over konden zijn?  Wat als we een cultuur konden creëren waarin het eenvoudiger wordt om dergelijke gesprekken aan te knopen?


Een cultuur waarin onze medewerkers ons in vertrouwen nemen en gemotiveerd worden om hun probleem met de nodige ondersteuning aan te pakken?  Hier zou iedereen beter van worden.  En het kan, mits de juiste ondersteuning en een doordachte aanpak.

 

Door een vertrouwenspersoon binnen jouw bedrijf aan te stellen en hier een kader voor te creëren binnen het welzijns- of HR-beleid van jouw bedrijf, kan je de drempel verlagen voor medewerkers om hun mentale problemen te benoemen en hulp te zoeken. 

 

INNA Vlaanderen helpt je het taboe te doorbreken en onzichtbaar leed bespreekbaar te maken op de werkvloer.  We creëren een systeem dat past binnen jouw onderneming.  Het doel?  Dergelijke problematieken proactief detecteren en de juiste oplossingen en begeleiding aan jouw medewerkers aanbieden.  Door als onderneming die brug te zijn zullen dergelijke mentale problemen de prestaties op de werkvloer niet langer beïnvloeden.

Waar kunnen jouw medewerkers tegenaan lopen?

Zorg er voor dat jouw teamleden beter gewapend zijn wanneer ze

geconfronteerd  worden met tegenslag en moeilijkheden.


preventie

verzuim, mentaal emotionele problemen, burn-out

De drempel om zelf professionele hulp te zoeken bij mentale problemen of bezorgdheden is vaak groot.  Ook de naasten van personen met mentale problemen hebben zeer vaak ondersteuning nodig wat betreft omgang en aanpak.  De naasten focussen in de eerste plaats op de persoon met mentale problemen, zonder te beseffen dat hun eigen draagkracht zo zwaar onder druk komt te staan.   Zonder meer bewustmaking lopen ook zij het risico om mentaal emotionele problemen te ontwikkelen.

 

Werknemers zoeken echter sneller hulp wanneer de werkgever hen een gespecialiseerd, laagdrempelig aanspreekpunt aanbiedt.