Mijn verhaal

Mijn naam is Sally Maes.  Erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken gespecialiseerd in ondersteuning bij verslaving en mentaal emotioneel welzijn.  Ik heb hierbij ook bijzondere aandacht voor de naasten.

 

Het is mijn passie om anderen te ondersteunen en ik ben geboeid door alles wat onder de radar zit.  Vooral hetgeen wat intens leeft aan de binnenkant maar (bijna) niet zichtbaar is aan de buitenkant.  Geestelijke gezondheid en welzijn is mijn prioriteit.  Niet enkel voor mezelf maar iederéén telt. 

 

Mijn opleiding, mijn ervaringen, zowel persoonlijk als professioneel, maken mij uniek gekwalificeerd om anderen te helpen bij het bieden van ondersteuning, training, coaching en mentoring.

 

Ik begeleid families en gezinnen.  Vanuit deze groep is sinds geruime tijd de steeds terugkerende vraag gekomen waarom een aantal pijlers, aspecten en communicatietools niet via hun werkgever worden aangeboden.  Net omwille van de vaak gevoelige (maatschappelijke) thema's die spelen is het een drempel om vroegtijdig hulp of ondersteuning te zoeken waardoor situaties ontsporen en de persoonlijke veerkacht onnodig onder té hoge druk komt te staan.  Dit is niet alleen nefast voor de persoon zelf, de thuissituatie maar ook voor de werkomgeving.

 

Als ik met bedrijven werk kan ik die persoon zijn om de kloof te overbruggen en continuïteit stimuleren, aanmoedigen en behouden.  De organisatie kan de waarde die het hecht aan zijn medewerkers laten zien.  Als bijproduct wordt het verzuimbeleid proactief aangepakt.

 

Ik wil een bron van inspiratie en kracht voor anderen zijn.  Met mijn kennis, inzichten, ervaring en expertise wil ik bijdragen aan preventie, ondersteuning en herstel van mensen met een psychische belasting.  Die belasting kan ontstaan door een momentopname, een onvoorziene heftige gebeurtenis waardoor u zich even voelt wankelen of door een situatie die langdurig aansleept.  Hoe dan ook, in welke situatie ook, twijfel niet en gun jezelf de ruimte om uw situatie niet alleen te dragen en goed voor jezelf te zorgen.