Bemiddeling in familiale zaken

 

Zijn bepaalde onderwerpen in je gezin moeilijk bespreekbaar en/of ervaar je terugkerende conflicten?

 

Is samen tot afspraken komen moeilijk omdat jullie belangen onverzoenbaar lijken en/of emoties te hoog oplopen?

 

Ben je belast met een gerechtelijk sociaal onderzoek en wil je een helder zicht krijgen op de situatie en mogelijkheden?

 

Soms zijn er in je familie geschillen waar je samen niet uitkomt.  Als je tot een akkoord of afspraken wilt komen zonder meteen een advocaat in te schakelen of een gerechtelijke procedure te starten, kan bemiddeling uitkomst bieden.

 

 

Wat doet een bemiddelaar?

 

Een bemiddelaar creëert een gunstig en neutraal klimaat dat jullie helpt om te onderhandelen en vervolgens samen tot duidelijke afspraken of akkoorden te komen.

 

Indien nodig kunnen die afspraken vervolgens in een bemiddelingsovereenkomst vastgelegd worden.  Wordt deze overeenkomst door de rechtbank gehomologeerd, dan wordt ze bindend en heeft ze dezelfde kracht als een vonnis.

 

Heb je nood aan familiale bemiddeling bij moeilijkheden, bijvoorbeeld bij een echtscheiding en/of het vastleggen van een financiële- en/of ouderschapsregeling?  Ik ga als neutrale partij en ervaren familiaal bemiddelaar graag met jullie rond de tafel zitten om tot een respectvolle dialoog en werkbare afspraken te komen.

 

Ik ben bemiddelaar in familiale zaken, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.  Als ervaringsdeskundige, systeemondersteuner bij verslavinsproblematieken en gecertifieerd hulpverlener bij alcohol/drugs/medicijngebruik en gokken, ben ik gespecialiseerd in het werken met mensen met een verslaving en hun familie en naasten.  Ik werk volgens een strikte deontologische code en volg jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming.

 

 

Neem vandaag nog contact op.  Samen bekijken we wat ik voor jullie kan betekenen.