Bedrijven

 

Verslaving is geen geïsoleerd gegeven.  Gemiddeld worden 7 personen in de directe omgeving van een dierbare verslaafde belast met de negatieve gevolgen.  Al deze mensen dragen dagelijks een last die zwaar weegt en die hun welzijn en functioneren beïnvloedt, zowel privé als professioneel.

 

Ook op de werkvloer zijn de gevolgen van middelengebruik en verslaving bijgevolg niet te miskennen.  Wij bij INNA Vlaanderen ondersteunen bedrijven bij het actief inzetten op het psychosociaal welzijn van hun medewerkers.

 

Hecht U als organisatie belang aan het zorg dragen voor uw medewerkers, ook voor hen die in hun omgeving omgaan met een verslaafde?

 

Verlangt U er ook naar om als organisatie uw maatschappelijke rol te vergroten en meer positieve impact te creëren?

 

'Human potential is the only unlimited resource we have in this world'

- Carly Fiorina -

Trainingen & 

Workshops

Bemiddeling

in sociale zaken

 

Sensibilisering

 

Coaching &

Ondersteuning


 

INNA Vlaanderen:  uw welzijnspartner

 

Ondanks een alcohol- en drugsbeleid geven cijfers uit recente onderzoeken immers aan dat veel organisaties nog steeds worstelen met:

 

>>  middelengebruik op de werkvloer
>>  psychosociale problemen
>>  conflicten tussen medewerkers
>>  gebrek aan opvang van gebruikers
>>  gebrek aan ondersteuning van collega's en leidinggevenden

 

De wetgeving geeft Belgische bedrijven de opdracht om een welzijnsbeleid uit te bouwen en (preventieve) actie(s) te ondernemen.  Ook als organisatie kunt U hierin een rol opnemen, voor het psychosociale en financiële welzijn van zowel uw werknemers als uw organisatie.  INNA Vlaanderen is daarbij graag uw deskundige partner.

 

 

INNA Vlaanderen is uw deskundig partner op vlak van:

 

>>  middelengebruik, verslaving en het welzijn van naastbetrokkenen binnen uw organisatie:

  • informeren en sensibiliseren van medewerkers, leidinggevenden, afdelingen en teams
  • optimaliseren van een doordacht psychosociaal beleid op het domein van alcohol en drugs
  • organiseren van (preventie)campagnes in samenwerking met uw diensten
  • organiseren van interactieve, praktijkgerichte workshops waar verschillende relevante thema's bespreekbaar worden gemaakt.  Naast het delen van kennis en het verwerven van inzichten, worden ook handige tools aangereikt die zowel op het werk als thuis hun dienst bewijzen
  • ondersteuning, coaching en begeleiding van HR managers, leidinggevenden, werknemers, groepen en/of individuen 

>> alle soorten conflicten binnen de organisatie of op het werk

  • conflicten in teams
  • conflicten tussen werkgevers en werknemer
  • pesten op het werk
  • moeilijk lopende re-integratietrajecten

Wanneer intern sprake is van een te nauwe betrokkenheid bij het conflict, of indien aangewezen, kan beroep gedaan worden op een externe bemiddelaar in sociale zaken, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.  INNA Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door erkende sociale en familiale bemiddelaars en staat U graag bij.

 

 

Positieve impact

 

Tracht U uw psychosociaal beleid doordacht te optimaliseren en wilt U de mentale veerkracht van uw medewerkers vergroten?

 

Hebt U nood aan meer expertise in huis inzake middelengebruik, verslaving en het welzijn van naastbetrokkenen, zodat U uw beleid hier rond gericht kunt ontwikkelen?

 

Bent U benieuwd welk resultaat een andere kijk, innovatieve aanpak of benadering van uw medewerkers uw bedrijf oplevert?

 

INNA Vlaanderen is er voor U.

 

 

Aan de slag

 

Wil uw organisatie aan de slag met een degelijk actieplan?  Bent U benieuwd naar de talrijke ideeën van INNA Vlaanderen?

 

Neem vandaag nog contact op.  We gaan graag met U rond de tafel zitten om samen te bekijken wat INNA Vlaanderen voor uw bedrijf of organisatie kan betekenen.